AERIUS Calculator geactualiseerd

De nieuwe versie van AERIUS Calculator is vanaf vandaag, 5 oktober 2023 beschikbaar. In AERIUS 2023 zijn de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag verwerkt. Op deze manier wordt bij toestemmingsverlening en monitoring uitgegaan van actuele gegevens. In de Regeling natuurbescherming is vanaf vandaag AERIUS Calculator versie 2023 voorgeschreven als het te gebruiken instrument voor toestemmingverlening.

Een impactvol onderdeel van de actualisatie dit jaar is het bijstellen van de KDW. De KDW is de wetenschappelijk bepaalde waarde waarboven het risico bestaat dat natuur significante schade lijdt door de invloed van stikstof. Die is per type natuur verschillend. Die waarden worden ongeveer elke tien jaar op Europees niveau geactualiseerd op basis van internationaal onderzoek. Het nieuwe KDW-rapport is een vertaling voor de Nederlandse natuur op basis van het eerdere Europese rapport over de KDW’n dat vorig najaar uitkwam. In het actualisatierapport is inzichtelijk in hoeverre de actualisatie impact heeft op de Natura2000-gebieden in Nederland.

Aanpassingen inzichtelijk

In de Release notes AERIUS calculator staan alle functionele wijzigingen in de nieuwe versie van AERIUS uitgewerkt. Een uitgebreidere beschrijving en analyse van het effect van deze actualisatie is te vinden in het rapport Actualisatie AERIUS Calculator en Monitor 2023.

AERIUS Monitor later

De actualisatie van Monitor is later, omdat nog enkele onvoorziene technische wijzigingen moeten worden doorgevoerd die meer tijd in beslag nemen. Tot die tijd is de applicatie niet beschikbaar. De actuele data is al wel beschikbaar en als open data te downloaden.

Gevolgen voor gebruik AERIUS

Vaak zijn er kort na de actualisatie veel gebruikers actief in AERIUS Calculator. Hierdoor kan het zijn dat berekeningen wat langer duren dan normaal. Het is niet nodig om de berekening of export opnieuw te starten. Bij berekeningen in de browser kunt u in het resultatenoverzicht zien wat de status is van uw berekening en ook of er veel mensen voor u in de wachtrij staan.

Demo

Op vrijdag 13 oktober om 10.00 uur organiseert het Landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 samen met het AERIUS team van RIVM een online demo waarin de voornaamste wijzigingen in Calculator worden gepresenteerd.

Waarom actualisatie AERIUS

Regelmatig komen nieuwe gegevens over de uitstoot en verspreiding van stikstof beschikbaar. Het RIVM verwerkt elk jaar deze nieuwste gegevens en inzichten in AERIUS om ervoor te zorgen dat bij onder meer toestemmingverlening uit wordt gegaan van actuele gegevens over uitstoot en depositie van stikstof. Ook worden nieuwe inzichten in modelberekeningen verwerkt.