Homepage AERIUS

AERIUS is een rekeninstrument dat de toestemmingsverlening onder de Omgevingswet ondersteunt. AERIUS is toegankelijk voor iedereen die iets onderneemt waarbij mogelijk stikstof in de natuur terecht komt.

AERIUS wordt sinds 2015 gebruikt. In eerste instantie was dat onder de Natuurbeschermingswet 1998, daarna de Wet natuurbescherming.

Er zijn verschillende AERIUS producten: 

  • AERIUS Calculator is de 'rekenmachine' die de stikstofdepositiebijdrage van een plan of project inzichtelijk kan maken.

  • AERIUS Check ondersteunt de aanpak piekbelasting.

  • AERIUS Monitor biedt informatie over de totale stikstofbelasting op de beschermde natuurgebieden en waar deze vandaan komt.

  • AERIUS Register geeft bevoegde gezagen de mogelijkheid om stikstofdepositieruimte via stikstofbanken toe te delen aan nieuwe vergunningen.

  • AERIUS Connect ondersteunt de uitwisseling van gegevens tussen AERIUS en andere IT-systemen.