Overzicht aanpassingen sinds de release AERIUS 2023

In tabel 1 ziet u de aanpassingen sinds de release AERIUS 2023 van 5 oktober 2023 en in tabel 2 vindt u een overzicht van de bekende bevindingen.

Tabel 1: Overzicht aanpassingen sinds de release AERIUS 2023

Datum (technische versie)  Omschrijving aanpassing Achtergrond wijziging Gevolgen?
4 april 2024 (2023.2) Functionele release AERIUS Calculator Geplande aanpassing Zie release notes
7 maart 2024 (2023.1.2) Voor de sector 3710 Emplacement is de waarde van temporele variatie in de hotfix van 2023.0.1 onbewust aangepast van ‘Standaard profiel Industrie’ naar ‘Continue emissie’. In deze hotfix is deze waarde terug aangepast naar ‘Standaard profiel industrie’. Hotfix De aanpassing leidt tot andere, hogere rekenresultaten voor Emplacementen, als gebruikers met de default waarden rekenen. De wijziging heeft geen gevolgen voor AERIUS Check.
8 februari 2024 (2023.1.1) 

In verband met de lancering van een nieuwe website is de volgende wijziging doorgevoerd: Linkjes in de applicatie die verwezen naar documenten op de website AERIUS.nl verwijzen nu naar een andere locatie.

Hotfix Alle documentatielinkjes in de applicatie blijven werken.
14 december 2023 (2023.1) Onderhoudsrelease AERIUS Calculator Geplande aanpassing Zie release notes
6 november 2023 (2023.0.1) Voor de sectoren 3210 Landbouw mobiele werktuigen en 3220 Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning zijn de standaardwaarden voor de bronkenmerken 'hoogte' en 
'spreiding' in Calculator aangepast. Deze 
bronkenmerken zijn niet zichtbaar voor de gebruiker, maar worden wel meegenomen bij de berekening. Zie ook het handboek AERIUS Calculator paragraaf 7.2.9. Daarnaast zijn voor de 3720 Spoorweg de standaardwaarden voor bronkenmerken warmte-inhoud en spreiding aangepast in Calculator, en voor 3710 Emplacement de standaardwaarden voor hoogte en spreiding. Deze bronkenmerken zijn wel zichtbaar voor de gebruiker en kunnen ook door de gebruiker zelf aangepast worden. De gebruiker kan zien of zijn berekening correct is uitgevoerd aan de hand van de applicatieversie in het laadscherm. Deze dient gelijk te zijn aan 2023.0.1 of hoger. De applicatieversie is ook terug te zien in de pdf (op de laatste pagina) of de GML (in de metadata), als eerste deel van de opgenomen 'AERIUS versie'. 
In de actualisatie van AERIUS Calculator zijn aangeleverde cijfers over de bronkenmerken verkeerd geïnterpreteerd en zijn onjuiste bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer toegepast. Deze fout is hersteld. U kunt meer informatie vinden via 
Stikstof - Actueel | RIVM
De aanpassing leidt tot andere, hogere rekenresultaten voor 
mobiele werktuigen (sectoren Landbouw mobiele werktuigen en 
mobiele werktuigen bij Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning). 
Ook rekenresultaten voor sectorgroep Railverkeer zullen 
veranderen, als gebruikers met de 
default waarden rekenen. De wijziging heeft geen gevolgen voor AERIUS Check.

Tabel 2: Overzicht bekende bevindingen

Omschrijving bevinding 
 
Tijdelijk alternatief
 
Kaartuitlijning: Als het invoerscherm voor een subbron wordt afgesloten door middel van de Sluit-knop, schuift de kaart naar links en vult niet langer het hele scherm. Klik op de subbron in de lijst om het invoerscherm te sluiten.
Export bijlage randhexagonen: Na exporteren van de Rapportage inclusief de Bijlage randhexagonen, verdwijnt het vinkje voor de bijlage in het exporteerscherm. Geen
Bijlage randhexagonen: Indien er zeer grote hoeveelheden randhexagonen zijn wordt er een foutmelding getoond bij het exporteren van de Rapportage inclusief de Bijlage randhexagonen, de export wordt afgebroken. Exporteer de Rapportage zonder de bijlage of exporteer de resultaten als Rekentaak export.
Lijn/ oppervlakte bron: Validatie ontbreekt bij het aanmaken van een te kleine lijnbron (<0,5m) of oppervlaktebron (<0,5m2). Bij doorrekenen, exporteren en importeren worden wel foutmeldingen gegeven. Geen
Waarschuwingen bij importeren: Als een bestand wordt geïmporteerd dat bronnen en eigen rekenpunten bevat. Worden de waarschuwingen die horen bij de bronnen, ook getoond bij de eigen rekenpunten. Geen
Kaartlagen Verkeersnetwerk: Als er in de eerste dropdown wordt gekozen voor Afschermende constructies en in de tweede dropdown voor Hoogte, zal de inhoud van de tweede dropdown ook beschikbaar zijn bij andere kaartlagen die een tweede dropdown bevatten (Verkeersintensiteit en Congestie). Er worden foutmeldingen getoond in het notificatiecentrum. Kies een van de kaartlagen onder Verkeersnetwerk zonder tweede dropdown, hierna toont de inhoud van de tweede dropdowns voor Verkeersintensiteit en Congestie weer de juiste informatie.
Importeren rekentaak Check: Bij het importeren van een rekentaak vanuit AERIUS Check in AERIUS Calculator, worden resultaten nooit mee geïmporteerd (andersoortige rekentaak). Echter, in het importeerpaneel is wel te zien dat de rekentaak resultaten bevat. Dit kan verwarrend zijn. Geen
Invoer locatie i.c.m. meetlat: Indien de locatie van een bron of gebouw wordt ingevoerd of bewerkt en de meetlat op de kaart is actief, dan werkt dit niet goed samen. Zet de meetlat uit als een locatie van een bron of gebouw wordt ingevoerd of bewerkt. Of klap de locatie invoer dicht tijdens het gebruik van de meetlat.
Rekengrenzen gebouw: Indien de verhouding van een gebouw buiten het bereik van de gebouwmodule valt en de breedte daarom wordt aangepast voor de berekening, wordt deze waarde niet tussen haakjes getoond in de PDF. Geen
Binnenvaart scheepsroute: Bij het aanmaken van een bron voor een binnenvaart scheepsroute op de Lek, de Waal of de IJssel, wordt automatisch het betreffende vaarwater geselecteerd. Als deze vervolgens handmatig wordt omgezet naar een CEMT-klasse, wordt er geen emissie meer berekend voor deze bron. Op de stromende rivieren zijn de CEMT-klassen geen valide keuze. Er mist echter een validatie die de gebruiker wijst op de ongeldige combinatie van een stromende rivier in combinatie met een CEMT-klasse. Geen
Invoer decimalen: Indien er een decimaal getal wordt ingevoerd met meer decimalen dan er standaard weergegeven worden, dan worden deze decimalen wel meegenomen in de berekening. Bij aanpassen van de bron worden niet alle ingevoerde decimalen getoond. Exporteer bron GML en pas gegevens direct in GML aan. In de GML zelf zijn wel alle decimalen zichtbaar en aanpasbaar. Daarna kan de GML weer geïmporteerd worden.
Infomarker: In de infomarker wordt niet voor alle situatietypen de 'totale depositie' (berekende bijdrage + achtergrond) weergegeven. Tel het resultaat zelf op bij de gegeven achtergronddepositie.
Slepen bij importeren: Indien men te snel na het starten van AERIUS Calculator een bestand in het scherm sleept om te importeren, kan men een foutmelding krijgen.  De gebruiker kan het bestand verwijderen en nogmaals importeren. 
Connect analyse: Functie 'resultaten per sector' GML werkt niet voor wegverkeer, door combi OPS/SRM2.  De gebruiker kan wegverkeer uit het project halen en los doorrekenen. Resultaten wegverkeer zijn dan een losse GML en voor de rest van het project kan wel de functie ‘resultaten per sector’ gebruikt worden. Een andere optie is om te kiezen voor CSV-output: CSV-output toont wel onderscheid in OPS en SRM, hier zit reeds een kolom in met model. CSV-output is dus wel te gebruiken om deze resultaten in 1x te krijgen.