Alles over AERIUS Calculator

Met AERIUS Calculator berekent u de stikstofdepositie van een project op Natura 2000-gebieden. 

Aan de hand van modellen berekent AERIUS Calculator welke stikstofemissie uw project heeft en welke depositie hierdoor plaatsvindt. 

Zo kunt u bijvoorbeeld de stikstofdepositie van een nieuwe woonwijk berekenen, inclusief de verkeersaantrekkende werking tijdens de bouw. U kunt ook het verschil berekenen tussen een bestaande situatie en een nieuw ontstane situatie na uitbreidings- of verbouwplannen bij bijvoorbeeld een landbouwbedrijf.

De resultaten van een stikstofberekening met AERIUS kunt u gebruiken bij uw vergunningaanvraag.

Veelgestelde vragen en antwoorden over AERIUS Calculator