Alles over AERIUS Check

Met AERIUS Check worden de depositievrachten berekend in het kader van de Lbv- en Lbv plus Regeling.

Aanpak piekbelasting

Agrarische ondernemers kunnen via AERIUS Check nagaan of ze onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beëindiging. AERIUS Check dient als ondersteuning voor de Lbv- en Lbv-plus regelingen en heeft geen rol bij toestemmingsverlening in het kader van de Wnb. 

Depositievracht

De berekeningen in AERIUS Check zijn in de basis gelijk aan die in Calculator. Het enige verschil is dat in AERIUS Check de depositievracht berekend wordt door de rekenresultaten per hexagoon bij elkaar op te tellen. Daarbij hangt het van de Regeling af (Lbv of Lbv-plus) welke hexagonen betrokken worden in de berekening.

Veelgestelde vragen en antwoorden over AERIUS Check