Alles over AERIUS Monitor

Om een beeld te krijgen van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur, worden in Nederland diverse gegevens vastgesteld en gebruikt. AERIUS Monitor geeft overzichtelijk en gedetailleerd inzicht in een deel van deze gegevens.

Het gaat bij AERIUS Monitor om gegevens over

  • Stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden
  • De hoeveelheid stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden
  • De relatie tussen stikstofgevoelige habitattypen en depositie

AERIUS Monitor combineert de beschikbare natuurgegevens (hoe stikstofgevoelig is een habitattype) met de berekende depositiegegevens. Zo geeft AERIUS Monitor direct inzicht in de mate van overbelasting binnen Natura 2000-gebieden of op specifieke hectares.

AERIUS Monitor geeft inzicht in gegevens vanuit verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende perspectieven. Enerzijds is dit op Natura 2000-gebieden en anderzijds op landelijk niveau (Nederland) 

Data

AERIUS Monitor toont informatie over natuurgebieden en depositiegegevens. De achterliggende gegevens zijn hetzelfde voor alle AERIUS producten. AERIUS Monitor geeft waar mogelijk meer informatie dan de andere producten.

Veelgestelde vragen en antwoorden over AERIUS Monitor