Alles over AERIUS Register

In AERIUS Register worden aanvragen voor stikstofbanken ingeboekt en verwerkt.

Er zijn verschillende stikstofbanken: de Rijksbanken, de provinciale doelenbanken en de microdepositiebank. De bevoegde gezagen kunnen met behulp van deze banken de vulling en uitgifte van stikstofdepositierimte voor vergunningverlening bijhouden. Dat gebeurt in AERIUS Register.

Notificatie depositieruimte

Via deze website wordt melding gedaan wanneer één van de stikstofbanken gevuld is met depositieruimte. Bij de eerste vulling wordt via een nieuwsbericht bekend hoe gebruikers zich kunnen melden voor de notificatie van registratie van stikstofruimte. Belangstellenden kunnen zich voor nieuwsberichten abonneren

Handboeken en handleidingen AERIUS 2023