Overige ondersteuning

Om GML's en gegevens uit AERIUS te visualiseren in QGIS en deze voor eigen gebruik te kunnen bewerken biedt AERIUS een QGIS Plugin. Hiermee is het ook mogelijk om GML's direct door te rekenen via de Connect API.

QGIS Plugin

AERIUS Calculator werkt bewust met GML als uitwisselingsformaat, en wordt expliciet niet ontworpen en onderhouden als instrument voor datatransformatie. Door uit te gaan van IMAER en alleen GML te accepteren, blijft de applicatie generiek, flexibel en gemakkelijker in beheer, en kunnen gebruikers zelf data transformeren op basis van IMAER.

Om gebruikers te ondersteunen bij de transformatie van GML naar GIS en andersom, is aanvullend op de AERIUS producten een zogeheten IMAER plugin ontwikkeld voor QGIS45 . In de basis kunt u hiermee data converteren. 

Rekenen vanuit QGIS via Connect API

Met de QGIS plugin is het ook mogelijk om GML’s die u heeft geïmporteerd of aangemaakt in de plugin, direct door te rekenen via de Connect API. U gebruikt de plugin dan eigenlijk als ‘portaal’ naar de Connect API. Tevens kunt u de plugin gebruiken om onderliggende GML’s uit een PDF te halen en deze op te slaan. Dit kan overigens ook door een PDF in de Calculator in te laden en de situaties vervolgens als invoerbestanden (GML) te exporteren.

RIVM Data

Op de RIVM data website kunt u uiteenlopende (historische) datasets downloaden die zijn gebruikt in (voorgaande releases van) AERIUS. Denk aan stikstofdepositie per sector, totale stikstofdepostie, habitatkarteringen etc.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de overige ondersteuning