AERIUS Monitor geactualiseerd

Vanaf 26 oktober is AERIUS Monitor 2023 beschikbaar. In deze nieuwe versie zijn recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag verwerkt. Op deze manier wordt bij monitoring uitgegaan van actuele gegevens. De overheid gebruikt onder meer deze gegevens bij het opstellen van de gebiedsprogramma’s.

AERIUS Monitor geeft¬ informatie over de huidige en verwachte stikstofneerslag in beschermde natuurgebieden. Met deze gegevens is inzichtelijk of en in welke mate de Kritische Depositiewaarde (KDW) wordt overschreden. De KDW is de wetenschappelijk bepaalde waarde waarboven het risico bestaat dat die natuur significant schade ondervindt door de invloed van stikstof. Onderdeel van de actualisatie is het verwerken van de bijgestelde KDW. Deze waarden worden ongeveer elke tien jaar op Europees niveau geactualiseerd op basis van internationaal onderzoek.

De nieuwe versie van AERIUS Monitor is te vinden op de productpagina AERIUS Monitor. In de Release notes AERIUS 2023 staan alle functionele wijzigingen in de nieuwe versie van AERIUS Monitor uitgewerkt.