Correctie AERIUS Calculator doorgevoerd

Vandaag zijn de bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer in AERIUS Calculator aangepast. Reden voor de aanpassing is het feit dat het RIVM heeft geconstateerd dat in de recente actualisatie van AERIUS Calculator onjuiste bronkenmerken voor mobiele werktuigen en railverkeer waren toegepast.

Wat betekent dit voor mijn project?

Berekeningen met mobiele werktuigen (landbouw mobiele werktuigen en mobiele werktuigen bouw, industrie en delfstofwinning) of railverkeer (railverkeer spoorweg en railverkeer emplacement) die sinds de actualisatie van 5 oktober 2023 zijn gemaakt, moeten helaas opnieuw worden gemaakt.

Hoe kan ik zien of een export (GML of PDF) na de correctie is uitgevoerd en dus goed is?

Gebruikers kunnen via de applicatieversie in het laadscherm zien of een berekening met de juiste versie van AERIUS is gemaakt. De juiste versie is gelijk aan AERIUS versie 2023.0.1 of hoger. De applicatieversie is ook terug te zien in de pdf (op de laatste pagina) of de GML (in de metadata). Het is het eerste deel van de code:

Application Version

Aanpassingen inzichtelijk in documentatie

De aanpassing is terug te vinden in de tabel wijzigingen sinds de release en overzicht met bekende bevindingen Overzicht aanpassingen sinds de release AERIUS 2023 (bijgewerkt op 13-12-2023). Ook is het  Handboek: Werken met AERIUS calculator , het Handboeken Data en Open data 2023 en de Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator.
 

Voor meer informatie, zie ook: