Actualisatie AERIUS Calculator en Connect op 1 oktober 2024

Op dinsdag 1 oktober 2024 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en Connect plaats. Deze actualisatie bevat de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag. Zo wordt bij toestemmingsverlening uitgegaan van actuele gegevens.

AERIUS Calculator wordt gebruikt om de stikstofneerslag van activiteiten op stikstofgevoelige natuurgebieden te berekenen en dient als hulpmiddel voor toestemmingsverlening.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Het is wettelijk verplicht om bij vergunningverlening uit te gaan van de actuele versie van AERIUS. Vanaf 1 oktober 2024 schrijft de Omgevingsregeling voor om AERIUS Calculator versie 2024 te gebruiken voor toestemmingverlening. Bij lopende procedures betekent dit, dat een nieuwe berekening uitgevoerd moet worden. Na de actualisatie kan de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2024 (de versie na actualisatie) mogelijk anders zijn dan bij doorrekenen met AERIUS Calculator 2023. Klik hier voor de internetconsultatie van deze wijziging van de Omgevingsregeling.