Wetenschappelijke onderbouwing

Om stikstofdepositie inzichtelijk te maken is er data nodig uit vele dossiers: van oppervlakte natuur tot aan emissiefactoren van specifieke mobiele werktuigen. Al deze gegevens hebben een wetenschappelijke grondslag en komen binnen AERIUS samen om berekeningen uit te voeren met wetenschappelijke rekenmodellen.

Achtergronddata

De rekenmodellen (OPS  en SRM2) die gebruikt worden in AERIUS maken gebruik van veel achtergronddata. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om

  • Meteorologische gegevens
  • Achtergrondconcentraties en chemische conversiesnelheden
  • Terreineigenschappen en ruwheid
  • Effectieve depositiesnelheid
  • Correctiefactoren voor depletie

De gebruikte achtergronddata is terug te vinden in het handboek data AERIUS

Bronkenmerken

Om van een bronemissie tot een depositieberekening te komen zijn bronkenmerken nodig (zoals uitstoothoogte, warmte-inhoud en andere fysieke kenmerken) en de grootte van de emissie. Deze gegevens kunnen AERIUS-gebruikers zelf invoeren.

Voor een groot deel kan gebruik worden gemaakt van standaard bronkenmerken en emissiefactoren die zijn vastgesteld voor een groot aantal categorieën, zoals mobiele werktuigen, wegverkeer, scheepvaart en diersoorten in stallen. Welke gegevenssets er gebruikt zijn voor emissiefactoren voor verkeer, scheepvaart en stalsystemen is terug te vinden in het handboek data AERIUS